český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Avfettningsmedel med hög avdunstningshastighet -Neutralène ECO 60  - Tec Industries
Last update: 2023/07/27 11:24

 

INDUSTRIELLT AVFETTNINGSMEDEL

Optimerat förhållande mellan flampunkt och avdunstningshastighet

Ej klassificerat som brandfarligt enligt förordningen (EG) nr 1272 (CLP)

Dielektriskt, överslagsspänning IEC156  63 000 volt,

för rengöring och våt dekontaminering.

Avfettningsmedel för komponenttvättar

Avfettning för industriellt underhåll och allmän maskinteknik

Avlägsnande av bläck för flexotryck/rotogravyrtryck

  

 

Välavvägd blandning av kolväten med hög avdunstningshastighet

för en maximal flampunkt. Den katalytiska vätebehandlingen NEUTRALÈNE® ECO 60 är helt fri från aromater och bensen.

Denna produkt är avsedd för avfettning inom maskinteknik och industriellt underhåll, men eftersom den är mycket neutral mot plastmaterial kan den även användas inom många andra områden. Avfettningsmedel för komponenttvättar

 

 

 

 

FLAMPUNKT   62°C

  NF EN ISO 2719

  CLP (EG) 1272/2008 SGH

  Förordning (EU) nr  2015/1221

 

 

AVDUNSTNINGSHASTIGHET  35mn 

 

 

LÖSNINGSFÖRMÅGA     32    

(Kauri-Butanolvärde ASTM D 1133)

 

     

 

                   Icke brandfarligt avfettningsmedel med optimerad avdunstningshastighet. Hög lösningsförmåga, Kb-index 120. Särskilt avsedd för komponenttvätt. Lösningsmedel, Avfettande lösningmedel, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella avfettningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvätt, Lösningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Klorfritt lösningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvättar, Avfettningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. icke brandfarliga lösningsmedel. Lösningsmedel flexografi. Lösningsmedel fotokopiering. Dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel elektrisk utrustning. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

NEUTRALÈNE ECO 60 finns tillgängligt med EXTRA HÖG lösningsförmåga

KAURI-BUTANOLINDEX 120

under namnet iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rengöring och avfettning av mekaniska komponenter, lager, rullager, glidskenor, kuggskenor och enheter för kraft- och informationsöverföring.

Sanering av registrerad elektrisk utrustning.

Industriellt underhåll.

Rengöring i monteringsanläggningar.

Avfettning i komponenttvättar med lösningsmedel.

Avlägsnar bläck från flexotryck och rotogravyrtryck.

 

 

 

Neutralène ECO 60 

Avfettar mekaniska komponenter

Avlägsnar bläck från flexotryckvalsar

 

 

BRUKSANVISNING 

Används oblandad. 

Mekanisk rengöring med trasa, pensel, borste och lågtrycksspruta.

Komponenttvättar för avfettning.

Ska ej användas i ultraljudstvättar.
Försiktighetsåtgärder: Det rekommenderas att arbeta vid en temperatur som är 15 till 20 °C lägre än produktens flampunkt för optimal säkerhet.

Farligt. Följ försiktighetsanvisningarna. Läs noga faro- och riskangivelserna på förpackningen. Se säkerhetsdatabladet.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ECO 60

VÄRDEN

RS 60

ENHETER

Aspekt

Visuell

Klar

Klar

-

Färg*

Visuell

Färglös

Färglös

-

Lukt

Olfaktorisk

Mild

Mild

-

Densitet vid 25 °C

NF EN ISO 12185

805

815

kg/m3

Brytningsindex

ISO 5661

1,4410

1,4350

-

Fryspunkt

ISO 3016

-50

-50

°C

Löslighet i vatten

-

Olöslig

Olöslig

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

NF EN 3104

1,8

1,4

mm²/s

Syravärde

EN 14104

0

0

mg(KOH)/g

Jodvärde

NF EN 14111

0

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

NF ISO 6296

0,005

0,005

%

Återstod efter avdunstning

NF T 30-084

0

0

%

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ECO 60

VÄRDEN

RS 60

ENHETER

Kauri-butanol index (IKB)

ASTM D 1133

32

120

-

Förångningshastighet

-

35

36

min

Ytspänning vid 20°C

ISO 6295

23,6

23,4

Dynes/cm

Genombrottsspänning

SS-EN 60156/IEC 156

63 000

60 000

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

ISO 2160

1a

1a

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ECO 60

VÄRDEN

RS 60

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

ISO 2719

62

63

°C

Självantändningspunkt

ASTM E 659

> 230

> 230

°C

Nedre explosionsgräns

NF EN 1839

0,6

0,7

% (volym)

Övre explosionsgräns

NF EN 1839

7,0

7,0

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

CLP-förordning

0

0

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ECO 60

VÄRDEN

RS 60

ENHETER

Anisidinvärde

NF ISO 6885

nm

nm

-

Peroxidvärde

NF ISO 3960

nm

nm

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

-

nm

nm

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

CLP-förordning

0

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

GC-MS

0

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

GC-MS

0

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ECO 60

VÄRDEN

RS 60

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

OCDE 301

enkelt och biologiskt nedbrytbar

enkelt och biologiskt nedbrytbar

-

Ångtryck vid 20°C

-

0,38

0,38

hPa

VOC-innehåll

(flyktiga organiska föreningar)

-

100

100

%

Svavelinnehåll

GC-MS

0

0

%

Benseninnehåll

ASTM D6229

0

0

%

Totalt halogeninnehåll

GC-MS

0

0

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

-

0,00

0,00

%

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

-

0,00

0,00

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

CLP-förordning

0

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

-

0

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

-

0

0

%

Kolbalans, livscykelanalys.

ISO 14040

nm

nm

Kol, motsvarighet i kg

 * ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

FÖRPACKNINGAR

 

 

        200 L kagge

Icke brandfarligt avfettningsmedel med optimerad avdunstningshastighet. Hög lösningsförmåga, Kb-index 120. Särskilt avsedd för komponenttvätt. Lösningsmedel, Avfettande lösningmedel, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella avfettningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvätt, Lösningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Klorfritt lösningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvättar, Avfettningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. icke brandfarliga lösningsmedel. Lösningsmedel flexografi. Lösningsmedel fotokopiering. Dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel elektrisk utrustning. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

  

 

 

 

    20 L trumma

    Icke brandfarligt avfettningsmedel med optimerad avdunstningshastighet. Hög lösningsförmåga, Kb-index 120. Särskilt avsedd för komponenttvätt. Lösningsmedel, Avfettande lösningmedel, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella avfettningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvätt, Lösningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Klorfritt lösningsmedel, Lösningsmedel för komponenttvättar, Avfettningsmedel för rengöring i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för komponenttvätt. icke brandfarliga lösningsmedel. Lösningsmedel flexografi. Lösningsmedel fotokopiering. Dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel elektrisk utrustning. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll 

 

ANVÄDNINGSMETODER

               
Avfettning med trasa Avfettning med borste
solvant de degraissage non classe inflammable a evaporation optimisee. Fort pouvoir solvant indice KB 120. Special fontaines de degraissage. Solvant, Solvant degraissant, Solvant degraissant industriel, Fabricant degraissants industriels, Solvant pour fontaine, Solvant fontaines de nettoyage, Solvant fontaines de degraissage, Solvant sans chlore, Solvant pour fontaines, Solvant dégraissant pour fontaines de nettoyage, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvants degraissants. Solvant fontaine. solvants non inflammables. Solvant flexographie. Solvant heliographie. Solvant dielectrique. Solvant materiels electriques. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

Dispenserare av lösningsmedel

 

Tankar för nedsänkning, kallt eller under värme
Roterande eller translaterande korg A3 rengöringsmaskiner

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE