český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Ontvettend oplosmiddel met hoge verdampingssnelheid -Neutralène ECO 60  - Tec Industries
Last update: 2023/07/21 15:28

INDUSTRIEEL ONTVETTEND OPLOSMIDDEL

Geoptimaliseerde verhouding vlampunt/verdampingssnelheid

Niet geclassificeerd als ontvlambaar CLP CE 1272 GHS voorschriften

Diëlektrische doorslagspanning IEC156  63.000 volt,

voor vochtige reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden.

Ontvettend oplosmiddel voor ontvettingsfonteinen

Ontvetting voor industrieel onderhoud, in de werktuigbouw

Verwijdering van verse inkten voor flexografie-heliografie

 

 

 

 

 

VLAMPUNT   62°C

  NF EN ISO 2719

  CLP CE 1272/2008 SGH

  Verordening EU 2015/1221

 

 

VERDAMPINGSSNELHEID  35mn 

 

 

ONTVETTEND VERMOGEN  32    

(Kauri Butanol-index ASTM D 1133)

 

 

 

 

 

 

     

 

                   ontvettend oplosmiddel niet geclassificeerd als ontvlambaar met optimale verdamping. Aterk oplossend vermogen index KB 120. Speciale ontvettingsfonteinen. Oplosmiddel, Ontvettend oplosmiddel, industrieel ontvettend oplosmiddel, fabrikant industriële ontvetters, Oplosmiddel voor fontein, Oplosmiddel reinigingsfonteinen, Oplosmiddel ontvettingsfonteinen, Oplosmiddel zonder chloor, Oplosmiddel voor fonteinen, Ontvettend oplosmiddel voor reinigingsfonteinen, Diëlektrisch oplosmiddel. Fabrikant industriële oplosmiddelen. leveranciers industriële oplosmiddelen. industriële oplosmiddelen. ontvettende oplosmiddelen. Oplosmiddel fontein. oplosmiddelen niet-ontvlambaar. Oplosmiddel flexografie. Oplosmiddel heliografie. Diëlektrisch oplosmiddel. Oplosmiddel elektrische materialen. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct         

                         

NEUTRALÈNE ECO 60 is verkrijgbaar met een ULTRA VERSTERKT oplossend vermogen

KAURI BUTANOL-INDEX 120

onder de naam iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

 

 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Reiniging en ontvetting van mechanisch onderdelen, lagers, loopwielen, sledes, tandheugels, krachtoverbrenging, informatieoverdracht.

Reiniging van elektrische veiligheidsapparatuur.

Industrieel onderhoud.

Reinigingswerkzaamheden in montagewerkplaatsen.

Ontvettingswerkzaamheden in reinigingsfonteinen met oplosmiddelen.

Verwijderen van verse inkt in flexo- en heliodruk.

 

 

 

Neutralène ECO 60 

Ontvetting van mechanisch onderdelen

Reinigen van inkt op flexodrukcilinders

 

  

GEBRUIKSAANWIJZING 

Onverdund gebruiken 

Verwijderen door mechanische handeling, doek, kwast, borstel, lagedrukspuit.

Ontvettingsfonteinen.

Niet gebruiken in ultrasoonbakken.
Voorzorgsmaatregelen: om optimale veiligheidsomstandigheden te garanderen, is het raadzaam om 15 tot 20°C onder het vlampunt van de producten te werken.

Gevaarlijk. Houd u aan de voorzorgsmaatregelen. Lees aandachtig de gevaren- en risicozinnen op de verpakking. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

 

                             Download de technische fiche

 

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

ECO 60

WAARDEN

RS 60

EENHEDEN

Visueel

Aspect

Helder

Helder

-

Kleur*

Visueel

Kleurloos

Kleurloos

-

Geur

Olfactorisch

Licht

Licht

-

Volumemassa aan 25°C

NF EN ISO 12185

805

815

kg/m3

Brekingsindex

ISO 5661

1,4410

1,4350

-

Vriespunt

ISO 3016

-50

-50

°C

Oplosbaarheid in water

-

Onoplosbaar

Onoplosbaar

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

NF EN 3104

1,8

1,4

mm²/s

Zuurgetal

EN 14104

0

0

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

NF EN 14111

0

0

gI2/100g

Watergehalte

NF ISO 6296

0,005

0,005

%

Residu na verdamping

NF T 30-084

0

0

%

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

ECO 60

WAARDEN

RS 60

EENHEDEN

Kauri-butanol waarde

ASTM D 1133

32

120

-

Verdampingssnelheid

-

35

36

min

Oppervlaktespanning bij 20°C

ISO 6295

23,6

23,4

Dynes/cm

Doorslagspanning

NF EN 60156 / IEC 156

63.000

60.000

Volt

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

ISO 2160

1a

1a

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

ECO 60

WAARDEN

RS 60

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

ISO 2719

62

63

°C

Zelfontbrandingspunt

ASTM E 659

> 230

> 230

°C

Onderste explosiegrens

NF EN 1839

0,6

0,7

% (volume)

Bovenste explosiegrens

NF EN 1839

7,0

7,0

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

CLP-verordening

0

0

%

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

ECO 60

WAARDEN

RS 60

EENHEDEN

Anisidine-waarde

NF ISO 6885

nm

nm

-

Peroxide-waarde

NF ISO 3960

nm

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

-

nm

nm

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

CLP-verordening

0

0

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

GC-MS

0

0

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

GC-MS

0

0

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

ECO 60

WAARDEN

RS 60

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

OESO 301

gemakkelijk biologisch afbreekbaar

gemakkelijk biologisch afbreekbaar

-

Dampdruk bij 20°C

-

0,38

0,38

hPa

VOS-gehalte

(Vluchtige Organische Stoffen)

-

100

100

%

Zwavelgehalte

GC MS

0

0

%

Benzeengehalte

ASTM D6229

0

0

%

Totaalgehalte halogenen

GC MS

0

0

%

Gehalte chlooroplossingen

-

0,00

0,00

%

Gehalte aromatische oplossingen

-

0,00

0,00

%

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

CLP-verordening

0

0

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

-

0

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

-

0

0

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse.

ISO 14040

nm

nm

Kg Koolstofequivalent

 * niet gemeten of niet meetbaar

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

 

           Vat 200 L

ontvettend oplosmiddel niet geclassificeerd als ontvlambaar met optimale verdamping. Aterk oplossend vermogen index KB 120. Speciale ontvettingsfonteinen. Oplosmiddel, Ontvettend oplosmiddel, industrieel ontvettend oplosmiddel, fabrikant industriële ontvetters, Oplosmiddel voor fontein, Oplosmiddel reinigingsfonteinen, Oplosmiddel ontvettingsfonteinen, Oplosmiddel zonder chloor, Oplosmiddel voor fonteinen, Ontvettend oplosmiddel voor reinigingsfonteinen, Diëlektrisch oplosmiddel. Fabrikant industriële oplosmiddelen. leveranciers industriële oplosmiddelen. industriële oplosmiddelen. ontvettende oplosmiddelen. Oplosmiddel fontein. oplosmiddelen niet-ontvlambaar. Oplosmiddel flexografie. Oplosmiddel heliografie. Diëlektrisch oplosmiddel. Oplosmiddel elektrische materialen. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

  

 

 

 

      Bus 20 L

    ontvettend oplosmiddel niet geclassificeerd als ontvlambaar met optimale verdamping. Aterk oplossend vermogen index KB 120. Speciale ontvettingsfonteinen. Oplosmiddel, Ontvettend oplosmiddel, industrieel ontvettend oplosmiddel, fabrikant industriële ontvetters, Oplosmiddel voor fontein, Oplosmiddel reinigingsfonteinen, Oplosmiddel ontvettingsfonteinen, Oplosmiddel zonder chloor, Oplosmiddel voor fonteinen, Ontvettend oplosmiddel voor reinigingsfonteinen, Diëlektrisch oplosmiddel. Fabrikant industriële oplosmiddelen. leveranciers industriële oplosmiddelen. industriële oplosmiddelen. ontvettende oplosmiddelen. Oplosmiddel fontein. oplosmiddelen niet-ontvlambaar. Oplosmiddel flexografie. Oplosmiddel heliografie. Diëlektrisch oplosmiddel. Oplosmiddel elektrische materialen. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct 

 

GEBRUIKSMETHODEN

               
Ontvetting met doek Ontvetting met borstel
solvant de degraissage non classe inflammable a evaporation optimisee. Fort pouvoir solvant indice KB 120. Special fontaines de degraissage. Solvant, Solvant degraissant, Solvant degraissant industriel, Fabricant degraissants industriels, Solvant pour fontaine, Solvant fontaines de nettoyage, Solvant fontaines de degraissage, Solvant sans chlore, Solvant pour fontaines, Solvant dégraissant pour fontaines de nettoyage, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvants degraissants. Solvant fontaine. solvants non inflammables. Solvant flexographie. Solvant heliographie. Solvant dielectrique. Solvant materiels electriques. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

Fonteinen met reinigingsmiddel

 

Koude of warme dompeltanks
Roterende of translerende mand Wasmachines A3

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE