český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Affedtende opløsningsmiddel med hurtig fordampningstid - Neutralène ECO 60 - Tec Industries
Last update: 2023/07/18 11:38

 

AFFEDTENDE OPLØSNINGSMIDDEL

TIL INDUSTRIEL BRUG

Optimeret forhold mellem flammepunkt/fordampningshastighed

Ikke klassificeret som antændelig – CLP-forordning (EU) 1272/2008 GHS xx Dielektrisk overslagsspænding IEC156 63.000 V, til fugtige rengørings- og dekontamineringsopgaver.

Affedtende opløsningsmiddel til dispensere til affedtning

Affedtning ved vedligeholdelse i industrien og til den generelle mekaniske industri

Fjernelse af friske trykfarver til flexografi-heliografi

 

 

 

Kulbrinteblanding med snæver fraktion, der gør det muligt at opnå en hurtig fordampningshastighed for et maksimalt flammepunkt.

NEUTRALÈNE® ECO 60, der er hydrogenbehandlet med katalyse, er helt fri for aromastoffer og benzen.

Dette produkt bruges til opgaver inden for den mekaniske industri og industriel vedligeholdelse, men da den er neutral over for plastmaterialer, giver det mulighed for at bruge den på mange andre områder. Affedtende opløsningsmiddel til dispensere til rengøring.

 

 

 

 

 

FLAMMEPUNKT   62°C

  DS/EN ISO 2719

  CLP-forordningen (EU) 1272/2008 HGS

  EU-forordning 2015/1221

 

 

FORDAMPNINGSHASTIGHED  35mn 

 

 

AFFEDTNINGSEVNE    32       

(Kauri-butanol-indeks ASTM D 1133)

 

 

 

 

 

 

     

 

                   Affedtende opløsningsmiddel ikke klassificeret som antændelig med optimeret fordampningstid. Opløsningsmiddel med kraftig evne KB-indeks 120. Specielle affedtningsdispensere. Opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel til industriel brug, producent af affedtningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel til dispenser, opløsningsmiddel til dispensere til rengøring, opløsningsmiddel til dispensere til affedtning, opløsningsmiddel uden klor, opløsningsmiddel til dispensere, affedtende opløsningsmiddel til dispensere til rengøring, dielektrisk opløsningsmiddel. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. opløsningsmidler til industriel brug. opløsningsmidler til affedtning. Opløsningsmiddeldispenser. ikke-antændelige opløsningsmidler. Opløsningsmiddel til flexografi. Opløsningsmiddel til heliografi. Dielektrisk opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til elektrisk udstyr. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

NEUTRALÈNE ECO 60 60 fås med en ULTRA FORSTÆRKET opløsningsmiddelevne

KAURI-BUTANOL-INDEKS 120 under navnet iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

 

ANVENDELSESOMRÅDER

Rengøring og affedtning af mekaniske komponenter, kuglelejer, lejeruller, glideskinner, udstøderstænger, kraftoverføringer, informationstransmissioner.

Rensning af indelukket elektrisk udstyr.

Industriel vedligeholdelse.

Rengøringsopgaver i værksteder.

Affedtningsopgaver med dispensere til rengøring med opløsningsmidler.

Fjernelse af friske trykfarver ved trykning med flexografi og heliografi.

 

 

 

Neutralène ECO 60 

Affedtning af mekaniske komponenter

Rengøring af trykfarver på flexograficylindere

 

BRUGSANVISNING

Anvendes ublandet. 

Fjernelse med mekanisk hjælp, klud, pensel, børste, lavtryksspuler.

Dispensere til affedtning.

Må ikke bruges i ultralydsbeholdere.
Forsigtighedsregler ved brug: For at opretholde de mest optimale sikkerhedsbetingelser anbefales det at arbejde ved 15-20 °C under produkternes flammepunkt.

Farligt. Følg forsigtighedsreglerne. Læs omhyggeligt fare- og risikosætningerne på emballagen. Se sikkerhedsdatabladet.

 

                         Download det tekniske ark

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ECO 60

VÆRDIER

RS 60

ENHEDER

Udseende

Visuel

Klar væske

Klar væske

-

Farve*

Visuel

Farveløs

Farveløs

-

Lugt

Lugt

Let

Let

-

Densitet ved 25 °C

DS/EN ISO 12185

805

815

kg/m3

Brydningsindeks

ISO 5661

1,4410

1,4350

-

Frysningspunkt

ISO 3016

-50

-50

°C

Vandopløselighed

-

Uopløselig

Uopløselig

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

DS/EN 3104

1,8

1,4

mm²/s

Syretal

EN 14104

0

0

mg(KOH)/g

Jodtal

DS/EN 14111

0

0

gI2/100g

Vandindhold

DS ISO 6296

0,005

0,005

%

Rest efter fordampning

NF T 30-084

0

0

%

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ECO 60

VÆRDIER

RS 60

ENHEDER

Kauri-butanol indeks

ASTM D 1133

32

120

-

Fordampningshastighed

-

35

36

min

Overfladespænding ved 20 °C

ISO 6295

23,6

23,4

Dyn/cm

Overslagsspænding

DS/EN 60156 / IEC 156

63.000

60.000

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

ISO 2160

1a

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ECO 60

VÆRDIER

RS 60

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

ISO 2719

62

63

°C

Selvantændelsespunkt

ASTM E 659

> 230

> 230

°C

Nedre eksplosionsgrænse

DS/EN 1839

0,6

0,7

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

DS/EN 1839

7,0

7,0

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

CLP-forordningen

0

0

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ECO 60

VÆRDIER

RS 60

ENHEDER

Anisidinindeks

DS ISO 6885

nm

nm

-

Peroxidindeks

DS ISO 3960

nm

nm

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

-

nm

nm

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

CLP-forordningen

0

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

GC-MS

0

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

GC-MS

0

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ECO 60

VÆRDIER

RS 60

ENHEDER

Bionedbrydelighed

OCDE 301

nemt bionedbrydeligt

nemt bionedbrydeligt

-

Damptryk ved 20 °C

-

0,38

0,38

hPa

VOC-indhold

(Flygtige organiske forbindelser)

-

100

100

%

Svovlindhold

GC-MS

0

0

%

Benzenindhold

ASTM D6229

0

0

%

Samlet halogenindhold

GC-MS

0

0

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

-

0,00

0,00

%

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

-

0,00

0,00

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

CLP-forordningen

0

0

%

Indhold af stoffer med GWP

-

0

0

%

Indhold af stoffer med ODP

-

0

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

ISO 14040

nm

nm

kg kulstofækvivalent

 * ikke målt eller ikke målbart

 

PRÆSENTATION

 

 

         200 L tønde

Affedtende opløsningsmiddel ikke klassificeret som antændelig med optimeret fordampningstid. Opløsningsmiddel med kraftig evne KB-indeks 120. Specielle affedtningsdispensere. Opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel til industriel brug, producent af affedtningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel til dispenser, opløsningsmiddel til dispensere til rengøring, opløsningsmiddel til dispensere til affedtning, opløsningsmiddel uden klor, opløsningsmiddel til dispensere, affedtende opløsningsmiddel til dispensere til rengøring, dielektrisk opløsningsmiddel. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. opløsningsmidler til industriel brug. opløsningsmidler til affedtning. Opløsningsmiddeldispenser. ikke-antændelige opløsningsmidler. Opløsningsmiddel til flexografi. Opløsningsmiddel til heliografi. Dielektrisk opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til elektrisk udstyr. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

  

 

 

 

   20 L beholder

    Affedtende opløsningsmiddel ikke klassificeret som antændelig med optimeret fordampningstid. Opløsningsmiddel med kraftig evne KB-indeks 120. Specielle affedtningsdispensere. Opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel, affedtende opløsningsmiddel til industriel brug, producent af affedtningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel til dispenser, opløsningsmiddel til dispensere til rengøring, opløsningsmiddel til dispensere til affedtning, opløsningsmiddel uden klor, opløsningsmiddel til dispensere, affedtende opløsningsmiddel til dispensere til rengøring, dielektrisk opløsningsmiddel. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. opløsningsmidler til industriel brug. opløsningsmidler til affedtning. Opløsningsmiddeldispenser. ikke-antændelige opløsningsmidler. Opløsningsmiddel til flexografi. Opløsningsmiddel til heliografi. Dielektrisk opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til elektrisk udstyr. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse 

 

BRUGSVEJLEDNING

               
Affedtning med klud Affedtning med børste
solvant de degraissage non classe inflammable a evaporation optimisee. Fort pouvoir solvant indice KB 120. Special fontaines de degraissage. Solvant, Solvant degraissant, Solvant degraissant industriel, Fabricant degraissants industriels, Solvant pour fontaine, Solvant fontaines de nettoyage, Solvant fontaines de degraissage, Solvant sans chlore, Solvant pour fontaines, Solvant dégraissant pour fontaines de nettoyage, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvants degraissants. Solvant fontaine. solvants non inflammables. Solvant flexographie. Solvant heliographie. Solvant dielectrique. Solvant materiels electriques. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

Dispenser til opløsningsmidler

 

Beholdere til kold eller varm neddypning
Roterende stativ eller til overførelse A3-vaskemaskiner